צוואות ירושות עיזבונות

צוואה הינה דרכו של אדם לומר את דברו האחרון ולתכנן את ההשלכות הכלכליות של פטירתו. המשרד בעל ניסיון בעריכת צוואות בעברית ובאנגלית, מסוגים שונים הכל בהתאם לצרכי הלקוח ולנסיבות העניין, תוך גילוי רגישות מיוחדת לעניין שבפניו.


משרדנו מעניק סיוע מקצועי ואישי בתהליך קבלת ההחלטות שהוא לעיתים מורכב ומלא לבטים. בנוסף, משרדנו בעל ניסיון בניהול עיזבונות, ייצוג משפטי בענייני ירושה, אשר כולל בין היתר, איתור נכסי העיזבון, שמירתם, וחלוקתם בין היורשים.