ינואר 31, 2019

אפוטרופסות / יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי, חלופה לאפוטרופסות, המאפשר לאדם להחליט בעצמו מי יקבל החלטות בענייניו במידה ויאבד את כשירותו, בניגוד להליך של מינוי לאפוטרופסות בו […]