ינואר 31, 2019

אפוטרופסות / יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי, חלופה לאפוטרופסות, המאפשר לאדם להחליט בעצמו מי יקבל החלטות בענייניו במידה ויאבד את כשירותו, בניגוד להליך של מינוי לאפוטרופסות בו […]
ינואר 22, 2016

המרכז יכונס בקרוב לאישור שינויי החוקה

מרכז הבית היהודי יכונס בעוד כחודש לאשר את התיקונים לחוקה שיקטינו את כוחו של היו"ר ולבחור את מוסדות המפלגה בהם מזכירות המפלגה ונשיאות המרכז פרסום ראשון. […]